Begane grond
1_Hal_bij_voordeur
Entree
Technische estheticus

Mart van Schijndel hield van eenvoud. Zijn gebouwen en producten moesten zo praktisch mogelijk te realiseren zijn. Hij besteedde daarom veel aandacht aan de technische kant van zijn ontwerpen. De functie stond daarbij voorop, pas daarna volgde de vorm van het ontwerp. Schoonheid verloor hij niet uit het oog. Het was juist de kunst om een esthetisch ontwerp voort te laten komen uit eenvoud en functionaliteit.

Ornamentiek

Wanneer de functie van een gebouw zich ervoor leende, was Mart van Schijndel niet schuw van decoratie. Af en toe doorbrak hij het praktische van zijn ontwerpen door het gebruik van ornamentiek in voornamelijk de gevels van zijn gebouwen. Echter nooit zonder reden. Van Schijndel zag het ornament - zoals zuilen en frontons - als een middel om mensen iets te vertellen over de functie van een gebouw.

Decoratie

Hoewel het huis van Van Schijndel toch vooral sterk functionalistisch is vormgegeven, is ook hier een enkel decoratief element te ontdekken. Zo heeft de voordeur niet één maar negen kijkgaatjes gekregen en is de buitengevel geschilderd in brede lavendelblauwe en grijze banen.