1974 • Katreinetoren

Utrecht

 

De constructie is de gevel

 

Weinigen zijn bekend met Van Schijndels aandeel als co-architect van de Katreinetoren. Van Schijndel ontwierp de toren als freelancer in samenwerking met spoorwegarchitect Koen van der Gaast in het kader van de stationsvernieuwing. De constructie van de stapelstructuur die in één richting open is gelaten, bood de mogelijkheid het gebouw verder uit te breiden. Het algemene idee was de constructie niet te verpakken, maar te tonen: de constructie ís de gevel.

 

Menselijke maat

 

Het opzettelijk door de gevel laten uitsteken van de balkkoppen van de overspanningsplaten, maakte de maat en het ritme van de structuur zichtbaar. Er was Van Schijndel veel aan gelegen de betonnen kolos te proportioneren naar de menselijke maat en de aanblik van het geheel terug te brengen tot microniveau. Om de strakheid van die het bouwsysteem dicteerde te doorbreken, wilde hij de balkons voorzien van plantenbakken. Winterharde planet – die er nooit zijn gekomen – zouden de gevels binnen enkele jaren als een groene golf overspoelen.

 

Net als bij de Kargadoor gebruikte van Schijndel emaillen platen: in de stationshal en aan de Stationspleinzijde van de kantoortoren ter doorbreking van de betonmassa. Begin jaren negentig is het gebouw gerenoveerd door architect Ton Fichtinger, waarbij Van Schijndel als adviseur betrokken was.

terug naar overzicht