1990 • FSB Laboratorium

Utrecht

 

Geraffineerde landbouwschuur

 

Het nieuwe gebouw voor de faculteiten Farmacie, Scheikunde en Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht oogt als een landbouwschuur, maar in materiaalgebruik en detaillering is het verzorgd en geraffineerd. Deze dubbelzinnigheid hangt samen met de merkwaardige bouwgeschiedenis.

 

Heldere vormen en constructies

 

In verband met de landelijke herstructurering van het universitair onderwijs werd voor de drie faculteiten een andere huisvesting noodzakelijk. Hiervoor werd de prekliniek van de voormalige faculteit Tandheelkunde aangewezen, maar dit gebouw bleek volkomen ongeschikt voor de nieuwe taak. Ook bouwtechnisch en bouwfysisch voldeed het niet meer aan hedendaagse criteria. De beoogde verbouwing leek dus weinig realistisch. Onderzoek wees uit, dat met het beschikbare verbouwingsbudget een totaal nieuw gebouw kon worden opgetrokken op de bestaande fundamenten.

 

Object in de ruimte

 

Om de noodzakelijke inhoud ten behoeve van installaties te verkrijgen, is een schuine kap op het geheel geplaatst. Ter besparing van kosten is gekozen voor een zo laag mogelijk gevelvlak. Uitgangspunt voor beheersing van het budget was dat het gebouw klare, heldere vormen en constructies moest krijgen die een ieder kon begrijpen en respecteren. Hierdoor werd aannemer en installateurs de speelruimte ontnomen om te friemelen, te rommelen en te scharrelen. Het werd een soort agrarisch gebouw, maar toch geraffineerd door zijn formeel abstracte verschijningsvorm. De gevel is gemaakt van gelijmd isolatieglas, het dak van zilverkleurig gemoffeld aluminium. De dakopbouw met schoorstenen bestaat uit gelijmd gekleurd glas. Het FSB-gebouw is een object in de ruimte. Een mooi doosje voor een kostbare inhoud.

 

Publicatie: 1990-1991 Jaarboek Architectuur in Nederland

terug naar overzicht